OpenStack Virtual Machine on Ceph Crash After Power Loss [Part 2]


 Tiếp nối phần 1, xin được tóm gọn vấn đề trước khi đi vào chi tiết như sau:

 • Cần cấp quyền clear blacklisted client (allow command ‘osd blacklist’) cho user Ceph cấu hình trên OpenStack (client.nova)
 • Khi một client bị cho vào blacklist, quyền ghi vào Ceph image sẽ không được cấp phát cho client
 • Gốc gác của câu chuyện này là vì chúng tôi upgrade lên Mimic nhưng vẫn giữ config cũ tham khảo từ trang chủ của Ceph(theo docs cũ, docs mới đã cập nhật theo cấu hình kiểu mới)
Thiếu allow command 'osd blacklist'

[client.nova]
      key = AQAqMlhbB3SXGRAAUT9/7ZSTBmJRlG+i03VDxg==
      caps mon = "allow r"
      caps osd = "allow class-read object_prefix rbd_children, allow rwx pool=volumes, allow rwx pool=vms, allow rwx pool=images"

 • Có hai cách để phân quyền như sau:

[client.nova]
      key = AQAqMlhbB3SXGRAAUT9/7ZSTBmJRlG+i03VDxg==
    caps mon = "allow r, allow command 'osd blacklist'"
      caps osd = "allow class-read object_prefix rbd_children, allow rwx pool=volumes, allow rwx pool=vms, allow rwx pool=images"
[client.nova]
      key = AQAqMlhbB3SXGRAAUT9/7ZSTBmJRlG+i03VDxg==
      caps mon = "profile rbd"

      caps osd = "profile rbd pool=volumes, profile rbd pool=vms, profile rbd pool=images"

Refer link: https://access.redhat.com/solutions/3391211

Ok, quay lại với các khái niệm và nguyên lý hoạt động bên dưới hạ tầng Ceph!

Trong phần 1, tôi đã nói về nguyên nhân gây lỗi xung quanh chỗ lock của Ceph image và việc xóa bỏ lock để giải quyết tạm thời vấn đề. Lock của Ceph image này là tính năng support bởi exclusive lock feature của Ceph image (ae có thể google thêm để hiểu về lịch sử ra đời cũng như chức năng/cách dùng của nó). Về cơ bản, exclusive lock đảm bảo cho việc chỉ có duy nhất một client được phép ghi vào Ceph image tại một thời điểm trong khi có thể có nhiều client khác cũng đang trỏ tới image đó.

Mọi người có thể test bằng cách dùng lệnh rbd map để map cùng 1 image lên 2 client, xong rồi format và mount đồng thời từ cả 2 client sẽ thấy chức năng này hoạt động như thế nào

Liên quan tới vấn đề compute node reboot, về phần Ceph, khi compute bị reboot hay hypervisor bị lỗi hay bất kỳ nguyên nhân gì khiến cho kết nối giữa máy ảo tới Ceph bị gián đoạn hay gói tin không toàn vẹn, client/IP của compute node sẽ bị xem xét cho vào blacklist để đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Tại sao?

 • Việc kết nối bị đột ngột gián đoán, khiến Ceph không biết được client đó còn sống hay đã chết
 • Và dữ liệu có thể chưa flush hết xuống phía Ceph, client sẽ được blacklist và lock sẽ không được cấp phát cho client khác vì có thể làm cho dữ liệu không nhất quán (race condition)
Việc một client ở trạng thái nằm trong blacklist hay không sẽ tương ứng với việc được cấp phát hoặc renew lock khi không có client khác đang chiếm lock

Vậy nếu như mình biết chắc chắn client đã hoạt động trở lại bình thường sau khi kết nối tới Ceph bị gián đoạn, (giống như cách mà compute node bị reboot, máy ảo chuyển về trạng thái shutdown) chúng ta cần làm gì? Chúng ta sẽ cần thực hiện thủ công hành động gỡ bỏ client đó khỏi blacklist!

 • Một kết nối tới một Ceph image bị cho vào blacklist và lệnh remove blacklist

[root@myserver ~]# ceph osd blacklist ls
  listed 1 entries
  10.240.201.139:0/2318786000 2019-09-09 10:19:26.795449
  [root@myserver ~]# ceph osd blacklist rm 10.240.201.139:0/2318786000
  un-blacklisting 10.240.201.139:0/2318786000
[root@myserver ~]# ceph osd blacklist ls
  listed 0 entries

Quay lại OpenStack, Nova compute đã được phát triển để thông qua Ceph client sẽ gỡ bỏ chính compute node đó ra khỏi blacklist sau khi compute node bị reboot (Vì OpenStack biết một máy ảo đang ở node compute nào, nó hiểu rằng nên cho phép node compute có IP bao nhiêu truy cập ổ đĩa ảo/Ceph image tương ứng với máy ảo). Tuy nhiên, vấn đề chính là  tôi đã cấu hình thiếu quyền cho Ceph user, vì vậy khi OpenStack compute node bị reboot đột ngột, client/IP node compute này đã bị cho vào blacklist mà không tự remove ra sau khi compute node bật lên và máy ảo đang sử dụng ổ đĩa ảo trên Ceph sẽ không được cấp lock mới khi khởi động –> Không boot lên được.

 • Quyền truy cập tôi đã thiết lập trước khi bị lỗi như sau:

[client.nova]
      key = AQAqMlhbB3SXGRAAUT9/7ZSTBmJRlG+i03VDxg==
    caps mon = "allow r"

 • Quyền truy cập tôi đã thiết lập lại đầy đủ sau khi phát hiện lỗi như sau:

[client.nova]
      key = AQAqMlhbB3SXGRAAUT9/7ZSTBmJRlG+i03VDxg==
    caps mon = "allow r, allow command 'osd blacklist'"

Vậy là để khi reboot compute node không bị lỗi như tôi đã chia sẻ ở Part 1, cần thêm allow command 'osd blacklist' vào cho mon caps.

 • Log lỗi khi tôi cung cấp thiếu quyền

[INF] from='client.? 10.240.201.139:0/2504086678' entity='client.nova' cmd=[{"prefix": "osd blacklist", "blacklistop": "add", "addr": "10.240.201.139:0/104874969"}]:  access denied

 • Log bình thường xuất hiện khi máy ảo được bật lại sau khi compute bị restart nhưng với user được cấp phát đầy đủ quyền

[INF] from='client.249288019 -' entity='client.nova' cmd=[{"prefix": "osd blacklist", "blacklistop": "add", "addr": "10.240.201.139:0/104874969"}]: dispatch
[INF] from='client.249288019 -' entity='client.nova' cmd='[{"prefix": "osd blacklist", "blacklistop": "add", "addr": "10.240.201.139:0/104874969"}]': finished

Ngoài ra, theo như trang chủ của Ceph từ bản Mimic/Master được cập nhật gần đây, chúng ra được khuyến nghị cấu hình theo cap profiles để đơn giản hơn cho việc cấp phát quyền truy cập.

Cấu hình như sau

[client.nova]
      key = AQAqMlhbB3SXGRAAUT9/7ZSTBmJRlG+i03VDxg==
      caps mon = "profile rbd"
caps osd = "profile rbd pool=volumes, profile rbd pool=vms, profile rbd pool=images"

Refer link: https://docs.ceph.com/docs/mimic/rbd/rbd-openstack/

Note: Tại liệu trên trang chủ Ceph bản Jewel ( https://docs.ceph.com/docs/jewel/rbd/rbd-openstack/) đang cấu hình theo các cũ và thiếu đi phần allow command 'osd blacklist'. Chính chúng tôi cũng đã cài đặt theo hướng dẫn này trước khi nâng cấp lên bản Mimic và tiếp tục bị lỗi như trên.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây :D Nếu các bác bất kỳ trao đổi gì thêm, xin gửi mail về địa chỉ: daikk115@gmail.com. À, nếu có bác nào cũng dính lỗi như tôi và muốn cập nhật lại quyền cho các user, các câu lệnh sau có thể sẽ hữu ích:

 • Export client keyring

ceph auth get client.nova -o ceph.client.nova.keyring
ceph auth get client.cinder -o ceph.client.cinder.keyring

 • Cập nhật lại phần mon cap bằng cách chỉnh sửa file và thực hiện import ngược lại Ceph
ceph auth import -i ceph.client.cinder.keyring
ceph auth import -i ceph.client.nova.keyring

Chúc hệ thống các bạn ổn định ^^

Comments

 1. The casino is a winner in every lottery - DRMCD
  The casino is a winner in every 정읍 출장샵 lottery It is 안성 출장샵 one of the country's 서산 출장샵 largest casinos, 용인 출장안마 according to the latest 진주 출장샵 analysis by the US

  ReplyDelete

Post a Comment